WYLOSUJ ŚWIĘTEGO I WRAZ
Z NIM MÓDL SIĘ ZA
POŚWIĘCONE MU DUSZE
CZYŚĆCOWE

Według licznych świadectw świętych w czyśćcu przebywa wiele dusz. Chcemy objąć ich swoją modlitwą. Zarówno tych, którzy odeszli dawno temu, jak i tych, których być może dobrze znaliśmy – naszych bliskich zmarłych. Przewodnikami w naszej modlitwie będą konkretni święci. Ludzie, którzy z racji swojego życia obejmą patronat nad konkretną grupą zmarłych w czyśćcu. Wylosuj świętego i poznaj grupę dusz, za które będziesz się wstawiać modlitwą – znajdziesz ją poniżej.

 

Wspólnie czyścimy czyściec!

WYLOSUJ ŚWIĘTEGO
I MÓDL SIĘ ZA DUSZE CZYŚĆCOWE
MODLITWA ZE ŚWIĘTYM ZA DUSZE CZYŚĆCOWE

Wszechmogący Wieczny Boże.

Twój Syn Jednorodzony wypowiadając Modlitwę Arcykapłańską podczas Ostatniej Wieczerzy modlił się o naszą jedność. Dlatego dzisiaj, zjednoczeni jako Kościół Pielgrzymujący na Ziemi, błagamy wraz z Kościołem Tryumfującym w niebie za Kościół Oczekujący w czyśćcu. Polecamy za wstawiennictwem  świętego (świętej/błogosławionego, błogosławionej)…………………. cierpiących męki w ogniu czyśćcowym zmarłych ……..……….  Otwórz im bramy nieba,  aby jak najrychlej oglądali Twoje Przemienione Oblicze  twarzą w twarz. A nam tęskniącym za niebem daj łaskę dobrej śmierci. Ufając we wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo

Chwała Ojcu.

DOŁĄCZ DO MODLITWY TAKŻE SWOICH BLISKICH ZMARŁYCH
31256
Osób wspiera modlitwą Dusze Czyśćcowe
Sprawdź, jak możesz pomóc Duszom Czyśćcowym Sprawdź


Modlitwa


Eucharystia


Różaniec


Ofiarowanie swojego cierpienia


Łaska odpustu zupełnego
 


PATRONI MEDIALNI